Tephritidae - MATTEOPHOTO

Vai ai contenuti

Menu principale:

Arthropoda > Hexapoda > Diptera

Tephritidae

Acanthiophilus helianthi

Acanthiophilus helianthi

Chatorellia jaceae

Chatorellia jaceae

Orellia tragopogonis

Orellia tragopogonis

Philophylla caesio

Philophylla caesio

Tephritis matricariae

Tephritis matricariae

Terellia longicauda

Terellia longicauda

Terellia longicauda

Terellia longicauda

Terellia longicauda

Terellia longicauda

Trupanea stellata

Trupanea stellata

Urophora jaceana

Urophora jaceana

Urophora quadrifasciata

Urophora quadrifasciata

Urophora quadrifasciata

Urophora quadrifasciata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Urophora stylata

Xiphosia miliaria

Xiphosia miliaria

Xiphosia miliaria

Xiphosia miliaria

Xiphosia miliaria

Torna ai contenuti | Torna al menu