Tachinidae - MATTEOPHOTO

Vai ai contenuti

Menu principale:

Arthropoda > Hexapoda > Diptera

Tachinidae

Cylidromyia bicolor

Cylidromyia bicolor

Cylidromyia bicolor

Cylindromyia auriceps

Cylindromyia auriceps

Cylindromyia brassicaria

Cylindromyia brassicaria

Cylindromyia brassicaria

Cylindromyia brassicaria

Cylindromyia brassicaria

Cylindromyia intermedia

Cylindromyia intermedia

Cylindromyia intermedia

Cylindromyia intermedia

Cylindromyia intermedia

Cylindromyia intermedia

Ectophasia crassipennis

Ectophasia crassipennis

Ectophasia crassipennis

Ectophasia crassipennis

Ectophasia crassipennis

Ectophasia crassipennis

Ectophasia sp.

Ectophasia sp.

Ectophasia sp.

Ectophasia sp.

Ectophasia sp.

Ectophasia sp.

Epistrophe diaphana

Epistrophe diaphana

Epistrophe diaphana

Eristalinus aeneus

Eristalinus aeneus

Eristalinus aeneus

Gonia ornata
Gonia ornata
Gonia ornata
Gonia ornata
Gonia ornata

Gymnosoma nudifrons (male)

Gymnosoma nudifrons (male)

Gymnosoma nudifrons

Gymnosoma nudifrons

Gymnosoma nudifrons

Linnaemya sp.

Linnaemya sp.

Linnaemya sp.

Linnaemya sp.

Linnaemya vulpina

Linnaemya vulpina

Linnaemya vulpina

Masicera sphingivora

Masicera sphingivora

Masicera sphingivora

Myathropa florea

Myathropa florea

Nowickia sp.

Peleteria rubescens

Peleteria rubescens

Peleteria rubescens

Peleteria rubescens

Peleteria rubescens

Peleteria rubescens

Peleteria varia

Peleteria varia

Peleteria varia

Peleteria varia

Peleteria varia

Syrphus ribesii

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Tachina fera

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes

Trichopoda pennipes

Torna ai contenuti | Torna al menu